Orofaciale (kaak) fysiotherapie in de praktijk te Westervoort – Fysiotherapie van Kuppenveld – Duiven

Orofaciale (kaak) fysiotherapie in de praktijk te Westervoort

Orofaciale (kaak) fysiotherapie in de praktijk te Westervoort

Orofaciale Fysiotherapie

Joost Pijnenburg is specialist in Orofaciale Fysiotherapie (kaak fysiotherapie)

Heeft u wel eens problemen met het kauwen van voedsel? Heeft u regelmatig hoofdpijn, al dan niet vanuit de slapen of heeft u het gevoel dat uw kaken vast zitten? Heeft u moeite met het openen van de mond?

Wellicht is orofaciale fysiotherapie dan een mogelijkheid voor u.

Orofaciale fysiotherapie (kaak fysiotherapie) richt zich op behandeling van gezondheidsproblemen van het bewegingsapparaat in het  hoofd- en halsgebied en in het bijzonder  de kaakregio. Orofaciale fysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

Klachten in de kaak-en aangezichtsregio komen voor bij zo’n twintig procent van de bevolking en hebben invloed op het welzijn en functioneren. Zo’n drie procent zoekt professionele begeleiding.

Voor welke klachten kunt u bij deze fysiotherapeut terecht?

Na verwijzing van een specialist en/of huisarts, maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.

Door middel van een uitgebreid vraaggesprek en een bewegingsonderzoek van de kaak- en nekregio worden de klachten geïnventariseerd en wordt beoordeeld of u in aanmerking komt  voor een behandeling bij de fysiotherapeut. Verder kan gebruik van vragenlijsten de diagnose bevestigen of ondersteunen.  Indien u in behandeling komt wordt eerst een behandelplan opgesteld. Zo nodig wordt u terug- en/of doorgezonden naar een specialist  (MKA-chirurg, KNO-arts, gnatholoog, tandarts) of huisarts.

De behandeling richt zich op de oorzaak van de klachten.  Een veel voorkomend probleem is het frequente klemmen en/of knarsen van de tanden. Een ander vaak voorkomend probleem is disfunctie van het kaakgewricht zelf.

Naast het aanleren van (zelf)massage en rekkingstechnieken,  worden oefeningen, adviezen en leefregels gegeven. De behandeling richt zich op inzicht en bewustwording  van de klacht, ontspanning van de kaakregio en zo afname van de klachten. Bij mondopeningsbeperkingen worden mobilisaties en oefeningen toegepast.

De behandeling is vaak multidisciplinair en kan worden ondersteund met bezoek aan een tandarts, specialist of logopedist.

Als u deze klachten herkent kunt u contact opnemen met onze praktijk om een afspraak te maken.

Publicatiedatum: 01-01-2021


Terug naar overzicht