kanker

Netwerk Oncologie Westervoort

Netwerk Oncologie Westervoort

Een netwerk van zorgprofessionals op het gebied van oncologie die hun krachten hebben gebundeld om mensen met kanker en hun naasten te ondersteunen.

Dit netwerk bestaat uit de volgende disciplines: fysiotherapie, diƫtist, oedeemtherapie, huisarts & praktijkondersteuners, logopedie, psychosociale therapie en

rouwverwerking, wijkzorg, apotheek, herstel yoga en mindfulness.

Onze therapeuten Letty Bakker en Jaap Sneep zijn bij dit netwerk aangesloten

Voor meer info : https://oncologienetwerkwestervoort.weebly.com/

Publicatiedatum: 21-02-2021


Terug naar overzicht